Inauguration of Osmanabad Cyber ​​Police Station ‘*

*उस्मानाबाद सायबर पोलीस ठाण्याचे उदघाटन’* गुरुवार, दि.15/10/2020 तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल फोन, इंटरनेट द्वारे अनेक गुन्हे घडत आहेत. नकली फेसबुक खात्यावरून बदनामी करणे, मोबाईल धारकास OTP…

View More Inauguration of Osmanabad Cyber ​​Police Station ‘*